Online Hulp


Pleuni Cant

Klinisch psychologe

Vanaf 1 maart 2020: niet alleen via outreaching of in de praktijk, ook online beschikbaar voor advies/hulp.


Wat?

- Betrachting om binnen de 48u een antwoord op uw vraag te krijgen, door een erkende psychologe, via mail.

- Kan anoniem.

- Kan op eender welk moment van de dag.

- Kan voor info, psycho√ęducatie, advies of ifv een verdere doorverwijzing/behandeling.


Waarom?

Niet iedereen wil een afspraak boeken of heeft het geld/ de tijd. Een kleine vraag is dit soms ook niet waard. 

Soms is er sprake van een taboe.

Soms is er direct hulp nodig en is het lang wachten op een beschikbare hulpverlener.Prijs?

15euro/mail.

30euro/chat/30min.

30euro/tel/30min.


Procedure?

- U stuurt uw vraag via mail naar pleuni.cant@praktijk-desprong.be In deze mail omschrijft u de situatie, uw concrete vraag/verwachting en waarom u net nu met die vraag zit. Vergeet ook uzelf (desnoods anoniem) niet kort toe te lichten: m/v, leeftijd, kinderen, enz.

- Indien ik niet de nodige hulp kan bieden, laat ik dit weten. Anders: procedure voor de betaling van 15euro (via overschrijving of paypal).

- Ik tracht iedere vraag binnen de 48u na uw betaling te beantwoorden.

Let op: een zware problematiek kan niet via enkele mailtjes behandeld worden. Bij vermoeden hiervan, zal ik het niet nalaten u dit te melden en mee helpen te zoeken naar gepaste hulpverlening.

Copyright @ All Rights Reserved